–
Ole Petter Drevland

Ole Petter Drevland

Daglig leder - Advokat

Drevland arbeider daglig og hovedsakelig med barnevernssaker og strafferett. Hun har juridisk embetseksamen fra 1997 og mer enn 20 års erfaring fra offentlig forvaltning, påtalemyndighet og som advokat / prosessfullmektig. Hun fikk advokatbevilling i 2002, og har opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring som prosessfullmektig i barnevernssaker og som forsvarer i straffesaker. Lill Vassbotn er også hyppig brukt som bistandsadvokat. Advokat Lill Vassbotn vektlegger faglig kvalitet, personlig oppfølging og tilgjengelighet for hver enkelt klient. Hun er alltid løsningsorientert, interessert og engasjert til beste for sine klienter. For henne er hver sak og hver klient like viktig​.

Besøk oss

Øvre Slottsgate 20, 0157 Oslo

Telefon

+47 90 18 64 46

Epost

drevland@drevland-grape.no