Harald Grape

Advokat Grape ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1992. Han har siden drevet privat praksis som advokat. I 1997 etablerte han advokatfirmaet Drevland & Grape DA, sammen med advokat Drevland. Advokat Grape har lang erfaring i saker med hovedvekt på familie- og barnevernssaker, samt straffesaker. Advokat Grape bistår også i arbeidsrettssaker både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hovedtyngden i virksomheten er og har vært bistand til privatpersoner. Han har også lang erfaring i å bistå foreninger og kommuner. Advokat Grape har engasjert seg rettspolitisk i barnevernssaker og i utvalgte emner innen strafferett knyttet til menneskerettigheter.

Besøk oss

C. J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo

Telefon

+47 92 03 14 80

Epost

grape@drevland-grape.no

© All rights reserved to ADVOKATFIRMA DREVLAND & GRAPE DA

Nettsiden er utviklet av Webhouse AS