Straff og barnevern

Det offentlige dekker normalt advokatsalær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i
saken og i forbindelse med varetektsfengsling. Også under etterforskningen kan

man på visse vilkår få innvilget offentlig oppnevnt forsvarer.

 Det samme gjelder i barnevernssaker, hvor barneverntjenesten fatter akuttvedtak, eller begjærer
omsorgsovertakelse/andre tiltak.

 


Fri rettshjelp/fri sakførsel

For noen sakstyper, blant annet saker etter barneloven og
ekteskapsloven, kan man også få dekket advokatsalæret helt eller delvis,
såfremt en ikke har for høy inntekt og/ eller formue. Ta kontakt, så vil vi
avklare om du kan få dekket utgifter til advokat i din sak.


Alminnelig timepris

 Vår honorarberegning vil i hovedsak avhenge av tidsforbruket i
saken. Prisen for det enkelte oppdraget må avtales mellom advokat og
klient. Prisen varierer etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad.
Vilkårene som gjelder i den enkelte sak vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Veiledende timepris er

kr 1.500,- + mva.

 

Aksept av oppdrag

I saker der advokat oppnevnes av retten eller fylkesnemnda, anses
oppdraget akseptert når oppnevning foreligger.

Oppdrag i saker hvor klienten selv skal betale salæret, anses
akseptert fra vår side når oppdragsbekreftelsen er signert av advokaten, og
eventuelle salærforskudd er innbetalt.

 

Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

 

© All rights reserved to ADVOKATFIRMA DREVLAND & GRAPE DA

Nettsiden er utviklet av Webhouse AS