Ole Petter Drevland

Partner & Advokat
Advokat Drevland ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo, i 1992. Etter å ha arbeidet i Miljøverndepartementet fra 1993-1994 tiltrådte han stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Staff i august 1994. Han arbeidet i Advokatfirmaet Staff inntil han i 1997 etablerte Advokatfirmaet Drevland & Grape DA, sammen med advokat Grape. Advokat Drevland arbeider hovedsakelig som forsvarer i straffesaker. Dette har han gjort siden 1994. Han har således opparbeidet seg bred og allsidig erfaring innenfor sitt saksfelt. Han har vært forsvarer i en rekke profilerte straffesaker. Advokat Drevland har også spesialkompetanse innenfor idrettsjuss. Han bistår både lag, foreninger og idrettsutøvere innen idrettsjuss. Advokat Drevland har en Master i Sports Management fra Universidad Europea Madrid fra 2017.

drevland@drevland-grape.no

90 18 64 46

Harald Grape

Partner & Advokat
Advokat Grape ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1992. Han har siden drevet privat praksis som advokat. I 1997 etablerte han advokatfirmaet Drevland & Grape DA, sammen med advokat Drevland. Advokat Grape har lang erfaring i saker med hovedvekt på familie- og barnevernssaker, samt straffesaker. Advokat Grape bistår også i arbeidsrettssaker både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hovedtyngden i virksomheten er og har vært bistand til privatpersoner. Han har også lang erfaring i å bistå foreninger og kommuner. Advokat Grape har engasjert seg rettspolitisk i barnevernssaker og i utvalgte emner innen strafferett knyttet til menneskerettigheter.

grape@drevland-grape.no

92 03 14 80

Lill Vassbotn

Advokat
Advokat Lill Vassbotn har juridisk embetseksamen fra 1997 og 25 års erfaring fra offentlig forvaltning, påtalemyndighet og som advokat. Hun er utnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har et stort engasjement for saker som gjelder seksuelle overgrep, familievold og andre fornærmede som har vært utsatt for ulike straffbare handlinger. Advokat Lill Vassbotn fikk advokatbevilgning i 2002 og har siden opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring som bistandsadvokat, forsvarer i straffesaker og advokat i barnevernssaker. Hun vektlegger faglig kvalitet, personlig oppfølging og tilgjengelighet for hver enkelt klient. Hun er alltid løsningsorientert, interessert og engasjert til beste for sine klienter.

lv@drevland-grape.no

41 69 99 71

Vilde Vassbotn

Advokatfullmektig

vassbotn@drevland-grape.no

93 65 26 76

Torbjorn Moldestad

Advokatfullmektig

Torbjorn@drevland-grape.no

90 77 77 80

© All rights reserved to Advokatfirmaet Drevland & Grape - Copyright © 2023 Advokatfirmaet Drevland & Grape

Nettsiden er laget av Webhouse AS

Partnere & Advokatene

Ole Petter Drevland

Partner & Advokat
Advokat Drevland ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo, i 1992. Etter å ha arbeidet i Miljøverndepartementet fra 1993-1994 tiltrådte han stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Staff i august 1994. Han arbeidet i Advokatfirmaet Staff inntil han i 1997 etablerte Advokatfirmaet Drevland & Grape DA, sammen med advokat Grape. Advokat Drevland arbeider hovedsakelig som forsvarer i straffesaker. Dette har han gjort siden 1994. Han har således opparbeidet seg bred og allsidig erfaring innenfor sitt saksfelt. Han har vært forsvarer i en rekke profilerte straffesaker. Advokat Drevland har også spesialkompetanse innenfor idrettsjuss. Han bistår både lag, foreninger og idrettsutøvere innen idrettsjuss. Advokat Drevland har en Master i Sports Management fra Universidad Europea Madrid fra 2017.

Harald Grape

Partner & Advokat
Advokat Grape ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1992. Han har siden drevet privat praksis som advokat. I 1997 etablerte han advokatfirmaet Drevland & Grape DA, sammen med advokat Drevland. Advokat Grape har lang erfaring i saker med hovedvekt på familie- og barnevernssaker, samt straffesaker. Advokat Grape bistår også i arbeidsrettssaker både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hovedtyngden i virksomheten er og har vært bistand til privatpersoner. Han har også lang erfaring i å bistå foreninger og kommuner. Advokat Grape har engasjert seg rettspolitisk i barnevernssaker og i utvalgte emner innen strafferett knyttet til menneskerettigheter.

drevland@drevland-grape.no

grape@drevland-grape.no

90 18 64 46

92 03 14 80

Lill Vassbotn

Advokat
Advokat Lill Vassbotn har juridisk embetseksamen fra 1997 og 25 års erfaring fra offentlig forvaltning, påtalemyndighet og som advokat. Hun er utnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har et stort engasjement for saker som gjelder seksuelle overgrep, familievold og andre fornærmede som har vært utsatt for ulike straffbare handlinger. Advokat Lill Vassbotn fikk advokatbevilgning i 2002 og har siden opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring som bistandsadvokat, forsvarer i straffesaker og advokat i barnevernssaker. Hun vektlegger faglig kvalitet, personlig oppfølging og tilgjengelighet for hver enkelt klient. Hun er alltid løsningsorientert, interessert og engasjert til beste for sine klienter.

Vilde Vassbotn

Advokatfullmektig

Torbjørn Moldestad

Advokatfullmektig

lv@drevland-grape.no

vassbotn@drevland-grape.no

torbjorn@drevland-grape.no

41 69 99 71

93 65 26 76

90 77 77 80